020 272 238

Finomen, naš korporativni blog

22

Jul, 2019

(Re)procjena

By: | Tags: , , , , , | Comments: 0

. Tačno 11.337.654 eura. Toliko iznosi negativni efekat (gubitak) procjene imovine – nepokretnosti, opreme, alata I inventara, nematerijalne imovine i vazduhoplova na dan 31.12.2017 godine. Pitate se za koju firmu? Montenegro airlines, naravno. . . Naime, prema revizorskom izvještaju za 2018. godinu, menadžment kompanije je angažovao nezavisnog procjenjivača (renomiranu kompaniju Ernst & Young Montenegro) koji je napravio novu procjenu imovine nacionalnog avio prevoznika na dan 31.12.2017 godine, dostavio je odboru direktora kompanije koji je istu usvojio i prihvatio (odluka broj 1785 od 01.04.2019 godine). . . Između ostalog, procjenjivač je […]

READ MORE