020 272 238

Finomen, naš korporativni blog

14

Jun, 2018

Obračunski misticizam prve milijarde

By: | Tags: , , , , | Comments: 0

Krenuli smo da obrađujemo temu na prilično složen način; avaj, stvar je toliko jednostavna da zaslužuje – jednostavno objašnjenje.

Naime, prilikom interesovanja za najavljeni prihod od milijarde eura od turizma, nabasali smo 

Korišćenjem složenog ekonometrijskog modela koji se sastoji u pažljivom čitanju zvaničnih izvještaja, došli smo do ukupne cifre prihoda od turizma u jednoj godini.

Evo i kako.

Prema zvaničnom dokumentu World Travel and Tourism Council – WTTC (iz kojeg naši zvaničnici vade podatke o ovogodišnjoj milijardi prihoda), u tabeli na strani 13, u prva dva reda piše da smo 2015. godine dostigli prvu milijardu. Evo i screen shota:

.

.

Prvo da razjasniomo šta je individualna potrošnja Vlade – to je potrošnja od strane Vlade za usluge putovanja i turizma direktno povezane sa posjetiocima, kao što su kulturni (npr. muzeji) ili rekreativni (npr. nacionalni parkovi). Ne uključuje izgradnju puteva i prateće infrastrukture, da znate!

Dakle, ukupna potrošnja inostranih i domaćih turista je, prema zvaničnim podacima WTTC, već 2015. godine premašila – milijardu eura. 

Ono što se u našem javnom diskursu zove prihodima od turizma zapravo nije prihod od turizma već – ukupan doprinos putovanja i turizma BDP-u. I taj doprinos će, što se može vidjeti na ovom istom dokumentu, na istoj strani, u istoj tabeli (samo malo niže), preći milijardu eura.

Razlika je ogromna, jer se ukupan doprinos putovanja i turizma BDP-u dijeli na tri komponente: direktni, indirektni  i indukovani doprinos. O toj metodologiji neki drugi put; dosta je za danas.

Treba samo čitati i analizirati; svi podaci su pred nama.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0