078 117 830

Edukacija

Revizorski odbor: Uloga i zadaci u cilju stvaranja dugoročne vrijednosti kompanije

Inhouse trening, Finansije za sve