020 272 238

Finomen, naš korporativni blog

Podaci o prinudnoj naplati

By: | Tags: , , , , , | Comments: 0

Centralna Banka nastavlja da obajvljuje podatke u vezi sa postupkom prinudne naplate i to nazive pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade u situacijama kada blokada računa iznosi više od 10.000 EUR u neprekidnom trajanju više od 30 dana.  

READ MORE

Glavni rizici u finansijskom za 2014-tu godinu

By: | Tags: , , , | Comments: 0

Centralna banka Crne Gore je objavila glavne rizike u finansijskom sektoru za 2014-tu godinu. Visoka izloženost i ekonomska povezanost Crne Gore sa okruženjem i zemljama EU, kao i činjenica da su banke u većinskom privatnom stranom vlasništvu, čine ekonomiju Crne Gore, pa i finansijski sektor, ranjivim i osjetljivim na negativna kretanja u okruženju. Taksativno, rizici su sljedeci: 1. Teškoće jednog broja matičnih banaka na njihovim domicilnim tržištima; 2. I dalje visoka nelikvidnost realnog sektora i smanjenje priliva sredstava iz eksternih izvora uzrokuju oprezan pristup u kreditiranju banaka; 3. I dalje […]

READ MORE