020 272 238

Finomen, naš korporativni blog

Rekordna likvidnost crnogorskih banaka

By: | Tags: , , , , , , | Comments: 0

Najnoviji podaci Centralne banke Crne Gore o likvidnosti banaka govore da su prosječna likvidna sredstva banaka u avgustu 2013. godine iznosila 628,5 miliona eura i bila su za  146,5 miliona eura ili 30,4% viša nego u prethodnom mjesecu, dok su u odnosu na decembar 2012. godine bila viša za 188 miliona eura ili 42,7%.  Dakle, banke u Crnoj Gori imaju jako puno sredstava, ali tvrde da nema dovoljno kvalitenih projekata u koje bi plasirali sredstva. Smatramo da u Crnoj Gori ima znacajan broj kvalitetnih projekata koji zasluzuju kreditnu podrsku. Ukoliko smatrate da […]

READ MORE