078 117 830

Finomen, naš korporativni blog

Preporuka za citanje

By: | Tags: , | Comments: 0

Jedna od najboljih biznis knjiga u protekloj deceniji – “Blue ocean strategy” opisuje kako da kompanija stvara novu traznju na trzistu na kome nema konkurencije, umjesto bavljenja konkurencijom na postojecem trzistu.  

READ MORE

Podaci o prinudnoj naplati

By: | Tags: , , , , , | Comments: 0

Centralna Banka nastavlja da obajvljuje podatke u vezi sa postupkom prinudne naplate i to nazive pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade u situacijama kada blokada računa iznosi više od 10.000 EUR u neprekidnom trajanju više od 30 dana.  

READ MORE

Glavni rizici u finansijskom za 2014-tu godinu

By: | Tags: , , , | Comments: 0

Centralna banka Crne Gore je objavila glavne rizike u finansijskom sektoru za 2014-tu godinu. Visoka izloženost i ekonomska povezanost Crne Gore sa okruženjem i zemljama EU, kao i činjenica da su banke u većinskom privatnom stranom vlasništvu, čine ekonomiju Crne Gore, pa i finansijski sektor, ranjivim i osjetljivim na negativna kretanja u okruženju. Taksativno, rizici su sljedeci: 1. Teškoće jednog broja matičnih banaka na njihovim domicilnim tržištima; 2. I dalje visoka nelikvidnost realnog sektora i smanjenje priliva sredstava iz eksternih izvora uzrokuju oprezan pristup u kreditiranju banaka; 3. I dalje […]

READ MORE

Licni budzet

By: | Tags: , | Comments: 0

Svako od nas ima jedinstvenu finansijsku poziciju i toga svi moramo da budemo svjesni. Neko ima više novca, neko manje; neko troši više na osnovne potrebe, neko na nepotrebni luksuz; neko živi od plate, neko od rente, prodaje nekretnina… Ono čega u najvećem broju slučajeva nismo svjesni je činjenica da svaka finansijska aktivnost mora da bude pažljivo planirana i izvedena. Svaku finansijsku aktivnost prate krupne i sitne odluke koje na kraju utiču na buduću finansijsku poziciju. Većina ljudi želi da upravlja svojim finansijama na način da poveća životni standard, da […]

READ MORE