020 272 238

Finomen, naš korporativni blog

16

Aug, 2017

Autostoperski vodič kroz Fiskalnu strategiju (II)

By: | Tags: , , , , , , , , | Comments: 0

Fiskalna strategija počinje baš ovako: “Strateški cilj ekonomske politike Crne Gore je pametan, održiv i inkluzivan rast koji će doprinijeti povećanju kvaliteta života svih građana, odnosno smanjivanju razvojnog jaza zemlje u odnosu prosjek Evropske unije”

Replika koja je potpuno nepotrebna istovremeno jedinstveno neophodna a složeno megalomanski usađena u ovaj tekst je sljedeća: “Jedna od stvari koje Ford Prefekt nikada nije uspio da shvati kod ljudi bila je navika da neprekidno govore i ponavljaju vrlo, vrlo očigledne stvari, kao što su: Baš lep dan danas, ili: Jao što si visok, ili: O Bože, pala si niz bunar dubok trideset metara, jesi li se povrijedila? Ford je stvorio teoriju da objasni to neobično ponašanje. Kada ljudska bića ne bi neprekidno pomjerala usne, bio je ubijeđen, usta bi im vjerovatno srasla. Posle nekoliko mjeseci posmatranja i razmišljanja napustio je tu teoriju u korist druge. Ukoliko ne pokreću neprekidno svoje usne, pomislio je, mozak počinje da im radi.”

.

.

Nedaleko od korisnih slušalica za uši, Fiskalna strategija ne podrazumijeva uvođenje bilo kakvog vida poreza na luksuz. Znate, “žlijezda antareskog papagaja nabodena na štapić odvratnog je ukusa, ali predstavlja delikates i izuzetno bogati idioti često za njih plaćaju ogromne svote novca da bi ostavili utisak na druge izuzetno bogate idiote”. Zašto ne oporezovati idiote koji troše puno novca za ostavljanje utiska na druge idiote? Recimo porez na – dodati idiotizam?

U trenucima teške sumnje na postojanje inteligentnog života van obzerviranog Univerzuma, možemo konstatovati da je u Fiskalnoj strategiji, da oprostite na izrazu, kresanje troškova jedna od važnih komponenti. U to ime ide i najavljeno smanjenje plata za 6% za zaposlene iz grupa A, B i C. “Nerazumni užas zavlada među ljudima Zemlje koji su to slušali. Strava se lagano širila kroz okupljenu gomilu, kao da su posredi bili opiljci gvožđa na ploči ispod koje se kreće magnet. Izbi panika, beznadna, sumanuta želja za bjekstvom, ali nije bilo mjesta na koje se moglo pobjeći. Kada su ovo primetili, Vogoni ponovo uključiše svoj S. O. Kazali su: “Nema svrhe da glumite toliko iznenađenje. Svi planovi i nalozi za uništenje bili su izloženi u vašem lokalnom odeljenju za planiranje na Alfa Kentauru čitavih pedeset zemaljskih godina. Prema tome,imali ste dovoljno vremena da uložite kakvu god hoćete formalnu žalbu, a sada je zaista prekasno da počnete da pravite probleme.”

.

.

Mala digresija, da odmorite oči i kutnjake od čitanja, pokušajte da shvatite sljedeće: Perfidno parafrazirajući korisničko autostoperko uputstvo a dostižući trijumfalni krešendo, možemo konstatovati da su neki od metafizičkih simbola Strategije bili naročito djelotvorni. Zanimljiv ritmički oblik kao da se suprotstavlja čitavom nadrealizmu prokrivene metafore koja prikazuje čovječnost fiskalne osjećajne duše što uspijeva da prodre preko medijuma tekstualne strukture, sublimujući jedno, prenoseći u transcendentno drugo i izlazeći na kraj s fundamentalnim dihotomijama svega ostalog i čitalac ostaje sa dubokim i živim uvidom u ono o čemu strategija govori!

Nastavljamo vodič.

.

.

“Dugoročna održivost sistema javnih finansija, pored niza mjera koje se odnose na povećanje budžetskih prihoda i prilagođavanje u okviru sistema javnih rashoda, podrazumijeva i reforme u javnoj upravi, uključujući i reformu upravljanja javnim finansijama, kao i reforme penzijsko – invalidskog osiguranja, zdravstvenog sistema, sistema socijalne i dječje zaštite i sistema obrazovanja. Poseban izazov predstavlja rješavanje sektorskih prepreka koje otežavaju da se u cjelini iskoristi potencijal za brži privredni rast. Riječ je, prije svega, o preprekama koje proizlaze, kako iz relativno nepovoljne privredne strukture, tako i iz postojećih karakteristika ljudskog potencijala i fizičke infrastrukture.“

U trenutku čitanja ovog pasusa desio se čudan fenomen u daljini, malo iznad Atlanstkog okeana tik iznad površine oblaka. Naime, “praiskonska svetlost eksplodira i rasu vreme-prostor poput voćnog jogurta. Vrijeme se rascveta, a materija stade da se skuplja i beži. Najveći prost broj tiho se zgrčio u jednom uglu i zauvijek sakrio od svih.”

.

.

Superbrzim čitanjem Fiskalne strategije, uočavamo hiperboličnu rečenicu najsličniju latinskim citatima koji se pamte cio život. “Prilikom koncipiranja mjera, Vlada se nije opredijelila za populističke mjere, već mjere konsolidacije „po mjeri rasta“, a kojima će se obezbijediti što ravnomjernija raspodjela poreskog tereta, pravednija raspodjela socijalnih davanja i zaštita najugroženijih slojeva društva. Pri tome, mjere fiskalne konsolidacije neće prouzrokovati veće ekonomske probleme, odnosno neće se realizovati mjere kojima se kratkoročno obezbjeđuje ekonomska stabilnost, a dugoročno ugrožava razvoj ekonomskog sistema.” 

Hm. Nažalost, “daleko iza nas, u maglama pradavnih vremena, u danima sjaja i veličine bivšeg galaktičkog carstva, život beše divalj, bogat i uglavnom neoporezovan.”

.

Trilogiju od pet djelova uskoro završavamo.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0