020 272 238

.

.

Fidelity consulting je moderna konsultantska kompanija koja na jedinstven način podržava poslovne prijatelje kroz referentno poslovno savjetovanje, pragmatične programe edukacije, izradu biznis planova i investicionih elaborata kao i kvalitetnije odnose sa bankama uz bolje upravljanje finansijama.

Naša polja interesovanja u domenu poslovnog savjetovanja proširena su na strateško pozicioniranje kompanija na jedinstvenoj mapi tržišta. Pragmatični smo u edukaciji, svjesni činjenice da naši poslovni prijatelji imaju malo vremena za sticanje novih znanja. Biznis planove i investicione elaborate pripremamo zajedno sa vodećim stručnjacima iz raznih oblasti, koji nam daju širu sliku o biznisu u koji se ulaže.

Posebno radimo i inhouse trening za kompanije na temu trenutnih i buducih biznis modela, sagledavanja finansijske pozicije kompanije, kao i ukupne strategije kompanije sa posebim osvrtom na bihevioralnu ekonomiju koja obuhvata integrativn pristup marketingu, strategiji, operativnom menadžmentu, liderstvu i komunikaciji sa stakeholderima.

Fidelity consulting je jedina konsultantska kompanija koja u svom fokusu ima profesionalnu komunikaciju sa finansijskim institucijama. Zajedno sa klijentima, definišemo platformu za pregovore sa finansijskim institucijama; pripremamo materijal koji ima najsnažniju ulogu prilikom donošenja odluka, istovremeno uvažavajući interese klijenata i poštujući standarde finansijske industrije. 

Mi smo konsultatnti EBRD za program Small business support, koji podrazumijeva unapredjenja poslovanja u kompanijama sa kojima saradjujemo. 

U 2016. godini smo postala jedina konsultantska kompanija koja ima NATO kod za nastupe na NATO tenderima. Navescu i cinjenicu da smo clanovi Američke privredne komore u Crnoij Gori gdje imamo predstavnike u dva komiteta.

Razvili smo pouzdanu metodologiju rada; posjedujemo jake analitičke vještine i strateški razmišljamo o izazovima koje svaki projekat nosi. Sarađujemo sa kompanijama koje imaju potrebu da unaprijede poslovne procese i završe važne projekte na kvalitetan i pouzdan način. Volimo svoj posao; biramo da ga živimo svaki dan.

Sa nama,  Brojevi zaista dolaze na kraju priče… 

.

Tu smo za Vas,

Miloš Vuković, M.B.A.

Izvršni direktor

.

.

Preuzmite Priču o nama.

.