078 117 830

 

Fidelity consulting je moderna konsultantska kompanija koja na jedinstven način podržava poslovne prijatelje kroz referentno poslovno savjetovanje za pravna i fizička lica, pragmatične programe edukacije, izradu biznis planova i investicionih elaborata kao i kvalitetnije odnose sa bankama uz bolje upravljanje finansijama.

.

Naša polja interesovanja u domenu poslovnog savjetovanja proširena su na strateško pozicioniranje kompanija na jedinstvenoj mapi tržišta. Pragmatični smo u edukaciji, svjesni činjenice da naši poslovni prijatelji imaju malo vremena za sticanje novih znanja. Biznis planove i investicione elaborate pripremamo zajedno sa vodećim stručnjacima iz raznih oblasti, koji nam daju širu sliku o biznisu u koji se ulaže.

.

Fidelity consulting je jedina konsultantska kompanija koja u svom fokusu ima profesionalnu komunikaciju sa finansijskim institucijama. Zajedno sa klijentima, definišemo platformu za pregovore sa finansijskim institucijama; pripremamo materijal koji ima najsnažniju ulogu prilikom donošenja odluka, istovremeno uvažavajući interese klijenata i poštujući standarde finansijske industrije

.

Razvili smo pouzdanu metodologiju rada; posjedujemo jake analitičke vještine i strateški razmišljamo o izazovima koje svaki projekat nosi. Sarađujemo sa kompanijama koje imaju potrebu da unaprijede poslovne procese i završe važne projekte na kvalitetan i pouzdan načinVolimo svoj posao; biramo da ga živimo svaki dan.

.

Sa nama,  Brojevi zaista dolaze na kraju priče…  .

Tu smo za Vas,

Miloš Vuković, M.B.A.

Izvršni direktor

 

 

 

 

 

Preuzmite Priču o nama.